Privacyverklaring

Privacyverklaring 
http://www.missynicolekatje.com/ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.
Ik vind het belangrijk dat je persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring lees je daarom welke gegevens worden verzameld,
hoe deze worden opgeslagen en met welk doel.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website.
Het wordt aangeraden om deze verklaring goed door te lezen.
Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je geen gebruik te maken van deze website.

Persoonsgegevens
http://www.missynicolekatje.com/ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website, mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan  http://www.missynicolekatje.com/  verstrekt door middel van het achterlaten van een reactie onder een blogpost of het versturen van een e-mail naar mij.

Deze persoonsgegevens zijn:
je opgegeven naam,
je persoonlijke website,
je e-mailadres en je IP-adres.
Deze gegevens worden verzameld zodat je een reactie achter kan laten,
contact met mij op kan nemen en/of zodat ik contact met jou op kan nemen.

 http://www.missynicolekatje.com/  publiceert geen gegevens zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven.
Ook worden je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.
Reacties onder blogposts met de daarbij ingevulde gegevens blijven bewaard zolang de blogpost online staat.
E-mails met privégegevens worden verwijderd wanneer die niet meer nodig zijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden
http://www.missynicolekatje.com/ deelt je gegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht,
sluit ik een verwerkersovereenkomst zodat je gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt.
Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking.
Uitgezonderd van deze beschreven situaties, deel ik je gegevens alleen met derden wanneer jij me daarvoor toestemming hebt gegeven.
Tevens verkoopt http://www.missynicolekatje.com/  jouw gegevens uiteraard niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door http://www.missynicolekatje.com/ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@missynicolekatje.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .