ADHD

ADHD betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, oftewel: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. We hebben een tijd lang gedacht dat deze ziekte alleen bij jongeren en kinderen voorkwam. Sinds een paar jaar is bekend dat de aandoening ook bij volwassenen voorkomt. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de verschijnselen al in de kinderleeftijd tot uiting komen.

 

Als je ADHD hebt, vind je het vaak moeilijk om de aandacht lang ergens op te richten. Je dwaalt snel af, maakt ongemerkt foutjes bij een taak en bent vaak dingen kwijt. Bij sommige vormen van ADHD kun je ook last hebben van bewegingsonrust. Je vindt het dan bijvoorbeeld moeilijk om stil te zitten.

Je omgeving heeft vaak het idee dat je slordig of onhandig bent en dat je door slecht opletten dingen stukmaakt. Vaak denken ze ook dat je niet luistert en gaan ze heel nadrukkelijk tegen je praten. Ze denken dat je niet wilt, terwijl je het eigenlijk niet goed genoeg kunt.

De verschijnselen van ADHD

We spreken pas van ADHD als de verschijnselen al in de kinderleeftijd en in voldoende mate aanwezig zijn. Ook moeten ze verstorend werken op meerdere gebieden van het leven (bijvoorbeeld school of werk, relaties enzovoorts), waardoor problemen (in de ontwikkeling) optreden. De diagnose kan alleen door een deskundige worden vastgesteld.

Bij ADHD onderscheiden we drie vormen:

 1. De aandachtsproblemen staan duidelijk op de voorgrond. Dit komt wat meer bij vrouwen en meisjes voor dan bij mannen en jongens. Deze vorm wordt ook wel ADD (Attention-Deficit Disorder of aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit) genoemd. Als je deze vorm van ADHD hebt gaat het over de volgende kenmerken:
  • Moeite hebben met vasthouden van de aandacht, of achteloos fouten maken.
  • Niet lijken te luisteren.
  • Aanwijzingen niet opvolgen of opdrachten niet kunnen afmaken.
  • Organiseren van taken kost moeite.
  • Moeite hebben met taken die langdurige geestelijke inspanning vragen.
  • Dingen kwijt raken die nodig zijn voor taken.
  • Gemakkelijk afgeleid worden.
  • Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden.
 1. De bewegingsonrust en impulsiviteit staan duidelijk op de voorgrond. Dit zie je vooral bij mannen en jongens. Deze vorm wordt ADHD overwegend hyperactieve en impulsieve type genoemd.

Als je hyperactief bent herken je dat aan:

  • Onrustig bewegen met handen en voeten of draaien op de stoel.
  • Opstaan als zitten blijven verwacht wordt.
  • Rondrennen of overal op klimmen als dit ongepast is (bij volwassenen beperkt zich dit meestal tot gevoelens van rusteloosheid).
  • Moeilijk rustig kunnen spelen of ontspannende activiteiten uitvoeren.
  • In de weer zijn of maar doordraven.
  • Aan één stuk door praten.

Bij impulsiviteit zie je bijvoorbeeld:

  • Het antwoord eruit gooien voordat de vragen afgemaakt zijn.
  • Moeite hebben met op de beurt wachten.
  • Verstoren van bezigheden van anderen.
 1. Als je de gecombineerde vorm hebt, hebben problemen zowel betrekking op aandacht, als op onrust of impulsiviteit. Ook dit komt meer bij mannen en jongens voor.

ADHD gaat vaak samen met bijkomende problemen. Zo kun je last hebben van snel wisselende stemmingen, verslaving, relatieproblemen, slecht slapen, faalangst of depressiviteit, angst, dyslexie en gedragsproblemen (bij kinderen).

Naast de problemen die ADHD met zich meebrengt brengt het ook eigenschappen mee die je kwaliteiten kunt noemen: Mensen met ADHD zijn vaak creatief, speels en levendig, ze hebben veel energie, hebben een sterke intuïtie en zijn daadkrachtig.

Niet iedereen die dromerig of onrustig is heeft ADHD. Bij kinderen past veel gedrag dat je ook bij ADHD ziet in bepaalde levensfasen. Ook kunnen de verschijnselen door andere aanleidingen worden veroorzaakt. Om voor een goede aanpak te kunnen kiezen is het belangrijk te weten of het om ADHD gaat of om iets anders. De diagnose kan alleen door een deskundige worden vastgesteld. En die kan bijvoorbeeld ook helpen om in te schatten of het gedrag normaal is (lastig, maar bijvoorbeeld wel passend bij de leeftijd), of dat het echt ADHD-gedrag is.

De gevolgen van ADHD

Kinderen en jongeren met ADHD hebben vaak moeite met leren en met de omgang met anderen. Als de klachten er nog zijn als je volwassen bent en het is niet gelukt ze hanteerbaar te maken, kan dat leiden tot een ontwikkelingsachterstand, tot problemen met werk, met relaties met rijvaardigheid of bijvoorbeeld met misbruik van genotsmiddelen.

Het beloop van ADHD

Bij kinderen die behandeld worden zal ongeveer een derde op volwassen leeftijd de ADHD helemaal overwinnen. Bij een even grote groep blijft ADHD bestaan, maar met veel minder klachten. Tot slot is er een groep van ook ongeveer een derde, die klachten in dezelfde mate blijft houden. Het is niet precies bekend wat maakt dat het bij de één bijna helemaal overgaat en bij de ander niet. Er zijn aanwijzingen dat een rustige en veilige omgeving (thuis en op school) bescherming biedt en de kansen sterk vergroot.

Behandeling en advies bij ADHD

Medicijnen

Er zijn medicijnen die goed werken tegen de verschijnselen van ADHD. De medicatie geneest ADHD niet, als je ermee stopt, komen de verschijnselen terug. Als medicatie niet regelmatig wordt ingenomen, of als gestopt wordt, kunnen de verschijnselen tijdelijk zelfs in sterkere mate terugkeren.

Bij Kinderen

De behandeling van ADHD bij kinderen loopt – in elk geval deels – via de ouders. De ouders zijn bij uitstek degenen die het kind in alledaagse situaties ondersteunen en begeleiden. Hoewel van deze ouders vaak veel meer gevraagd wordt dan in een gewone opvoedingssituatie, zijn het de gewone opvoedingsprincipes die hier het meest helpen:

 • Benader het kind positief, ook al voel je je soms onmachtig.
 • Het kind belonen door bijvoorbeeld een compliment of iets samen te gaan doen levert veel meer op dan straffen.
 • Geduld, en blijf rustig en consequent; een kind met ADHD wil het wel goed doen, maar krijgt dat vaak niet uit zijn vingers. De moeite die zij of hij moet doen is gewoon vele malen groter dan bij andere kinderen.

Het is erg belangrijk om te weten wat ADHD is en hoe het een kind hindert. Als het je lukt om te accepteren wat er aan de hand is, is het makkelijker het kind positief te ondersteunen. Het lastige gedrag is geen onwil van het kind en geen teken van falende opvoeding. Het is echt een beperking die ouders en het kind moeten hanteren. Accepteren is moeilijk; de valkuil van ergernis of boosheid is altijd dichtbij. Het kan helpen dit stukje af en toe nog even door te lezen.

Met gewone opvoedingstechnieken (positief blijven, complimenten en geduld) ondersteun je als ouder het kind in het beperken van het symptoomgedrag en draag je bij aan veilige omgeving.

Bij Jongeren en volwassenen

Voor jongeren en volwassenen, en ook voor de omgeving (bijvoorbeeld school of partners) is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over de klachten, hoe je die kunt hanteren en welke behandelmogelijkheden er zijn. Voor iedereen is het belangrijk om te herkennen dat er meestal geen sprake is van onwil, maar vooral van onmacht. En dat het gedrag niet veroorzaakt wordt door het handelen van de leerkracht of andere betrokkenen, of door slechte opvoeding.

Een belangrijk deel van de behandeling is leren de verschijnselen van ADHD zelf zo goed mogelijk te hanteren. Hoe kan je zo goed mogelijk de aandacht vasthouden, en hoe kan je op een georganiseerde en planmatige manier omgaan met situaties die zich voordoen. Daarnaast geeft structuur in het dagelijks leven (goed dag- nachtritme, regelmatige maaltijden, opgeruimde omgeving) rust. Soms maken ook sociale vaardigheden deel uit van de behandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code